O materiálu

 

V oblasti udržitelné módy se neustále hledají nové a inovativní materiály, které by nahradily tradiční suroviny s negativním dopadem na životní prostředí. Jednou z těchto inovací je výroba umělé kůže z jablek, která vzniká zpracováním průmyslového odpadu z výroby jablečných šťáv. Dvě italské společnosti společnými silami vyvinuly proces, který umožňuje zhodnotit tento odpad a využít ho jako novou surovinu. Tento nový materiál, nazývaný AppleSkin, nabízí mnoho výhod a je udržitelnou alternativou s vysokými technickými parametry. 


 

Výroba AppleSkin

Výrobní společnost, specializující se na přeměnu biologických průmyslových zbytků z výroby jablečné šťávy, má za cíl využít tento odpad k vytvoření nových surovin pro výrobu inovativních produktů. Odpad získaný z výroby ovocných šťáv je využíván k nahrazení až 50 % materiálů, které dříve byly vyrobeny z fosilních derivátů. Díky technickým vylepšením a pečlivému zpracování byly dosaženy vlastnosti AppleSkin, které jsou srovnatelné s pravou kůží.

 

 

 

Výhody:

Udržitelnost: Využití jablečného odpadu místo fosilních surovin snižuje negativní dopad na životní prostředí. Každý kilogram zbytků jablek použitý jako náhrada polyuretanu (pěny) znamená ušetření 5,28 kg CO2. Tímto procesem se minimalizují náklady na nakládání s odpadem a škody na životním prostředí.

Technické vlastnosti: AppleSkin dosahuje vysokých technických parametrů a zpracovatelnosti, které jsou srovnatelné s pravou kůží. Materiál je odolný, pevný a má příjemnou texturu. Nabízí uživatelům kvalitní alternativu, která nezahrnuje zvířecí složky.

Snížení spotřeby energie: Výroba jablečné kůže přispívá ke snížení spotřeby energie v celém výrobním řetězci. Využitím jablečného odpadu se minimalizují náklady na nakládání s odpadem a snižuje se negativní vliv na životní prostředí. Tímto procesem se dosahuje udržitelného a ekologicky šetrného řešení, které je přínosem jak pro planetu, tak i pro módní průmysl.

Využití jablečného odpadu pro výrobu AppleSkin ukazuje, že inovace a udržitelnost jdou ruku v ruce. Je to příklad, jak můžeme transformovat průmyslový odpad na udržitelný a kvalitní produkt, který respektuje životní prostředí. Jablečná kůže představuje směr, kterým by módní průmysl mohl směřovat - k udržitelnosti, šetrnosti k přírodě a inovacím.